Mooi woorden slacht-offer en strijd-toneel


Wij noemen het het strijd-toneel, een spelletje voor de elite, toneel, laat het volk elkaar afslachten, dan halen we onze CO2 doelen, de mens is namelijk de grootste CO2 veroorzaker, dus hoe minder hoe beter.

Slachtoffer omdat de elitaire toplaag gelooft in Satan en dat deze bloed-offers eist, dus als je wat in scene kunt zetten, dan is iedereen blij.

Oorloghitserij van wat vroeger als kwaliteitskranten doorgingen en nu slechts roeptoeters zijn voor de eigenaars. haatzaaien mag, als het maar in lijn met de overheidsdoelstellingen ligt.

De overheid, dat zijn wij toch? , hoe heeft het kunnen gebeuren dat we de macht uit handen gaven aan een stel quasi-democratisch gekozen figuren met hun zee van ambtenaren.

Journalisten zijn toneel-acteurs geworden die op een afstand van 50 km (mag ook 5000 km zijn) haarfijn uitleggen wat zij denken dat er is gebeurd en dit met grote stelligheid dit op de beeldbuis aan het hongerige volk presenteren.

Objectieve schrijvers / journalisten moeten hun artikelen aanpassen aan wat de redacteur wenst en in de pas lopen, anders marcheren.

Geen journalist mag meer vragen wat er met de zwarte dozen gebeurt en wanneer de inhoud wordt vrijgegeven (past niet in het beleid van stigmatiseren van Rusland)

Geen journalist vraagt zich af waarom de vermoedelijke oorzaak nooit getoetst is en een ieder gaat klakkeloos uit van wat de “leider” uit Oekraïne zegt, dit terwijl hij al bewezen gelogen heeft en aanwijsbaar feiten verdraait. (de zogenaamde gestolen knuffels) waarmee bewust stemming wordt gecreëerd

Ook zijn er duidelijk veel meer beelden te vinden dan wij in Nederland zien en duidelijke aanwijzingen dat het vliegtuig is neergeschoten door jachtvliegtuigen ( van dezelfde “leider”)

Dezelfde “leider” is de agressor en pleegt genocide zodat alleen zijn stemmers overblijven, hij is niets anders dan de ISIS, maar dan voor de VS en de EU.

Denk eens over het volgende na: Het vliegtuig was niet geladen met de catering-onderdelen of enig voedsel, dit wijst op weer andere scenario’s Als ik Rutte zou zijn, zou ik dat als prioriteit 1 hebben gemaakt, eerst de daders achterhalen.

Er gaan geruchten dat hij en brave Timmermans en nog wat anderen een geheimhoudingsverklaring hebben getekend op 8 augustus.

Wat krijgt die Timmermans een opmerkelijke beloning

Gelooft u de krokodillentranen van Timmermans?

Waarom zaten er deze vlucht onevenredig veel Nederlanders in het vliegtuig, zoveel meer dan de eerste schattingen door reisbureau’s?

Wat is er waar van de rottingslucht al na een paar minuten

Waarom is de gehele omgeving anders dan enige maanden voor het “ongeluk”

Waarom wil Nederland zo graag meedoen, geld wordt vrijgemaakt, straks onze jongens en meisjes opge-offerd door militaire dienstplicht, worden we gechanteerd?

Waar is het vingertje van Nederland gebleven (dat eerst zuiver en eerlijk was en oprecht opkwam voor misstanden)

Waarom hebben die oude mannen emotieloze gezichten

Met dank aan Martin Vrijland:

Ex-NSA Director, US Intelligence Veterans Write Open Letter To Merkel To Avoid All-Out Ukraine War

Advertenties

Hellicopters Oecraine neergehaald door Academi?


De Amerikaanse huurlingen van Academi (vh Blackwater) verdenk ik ervan de helicopters te hebben neergehaald, die gore VS en de net zo gore EU spelen een smerig spel in mijn ogen, sturen recht aan op een oorlog in de bakermat van het zionisme.

De krant die een heel bedenkelijke rol (of een duidelijke verradersrol) heeft gespeeld in de tweede wereldoorlog leent zich nu weer voor schaamteloos opportunistische propaganda.

Water geen recht meer


Dat is wat de topman van Nestle zegt, gewoon handel, geen recht, nu heeft de bureaucratie samen met de VS bepaald dat het zo is, dus straks wordt water per slok betaald, leuk vrije marktwerking, dag vogels, dag bloemen dag mensen. We moeten uiteindelijk naar 600 miljoen dus 90% moet creperen. (Georgia Guidestones) De infrastructuur wordt stukje bij stukje klaar gemaakt voor de “Endlösung der menschenfrage” van de fascistische nieuwe wereld orde.

SATAN REGEERT WORDT WAKKER!!!!!

Vrije marktwerking = vrij voor grootkapitaal , slavernij voor het volk, verplichte privatisering.

Zie ook dit artikel van de zeer goede site van stelling.nl

Nihil desperandum

donderdag 1 mei 2014
Verbeeld je eens dat er verkiezingen zijn en er komt geen kiezer opdagen in de stembureaus. Zou zomaar kunnen, maar maakt niks uit. Wellicht dat we het hebben gemist, maar er zijn toch deze maand verkiezingen voor het Europese parlement? De “democratische” schaamlap van de Europese Unie. Helaas pindakaas, dat parlement heeft niets te beslissen over het in de maak zijnde vrijhandelsverdrag met de VS. Het verdrag dat gaat regelen dat (lid)staten hun toch al geringe invloed nog verder verliezen en de internationale concerns en financiers, die macht officieel krijgen. Gezondheidszorg, onderwijs, de resterende nutsbedrijven die er nog zijn, alles onderworpen aan de tucht van de markt.
Kortom: voortgaande privatisering. Maar bovendien leuke dingen voor het bedrijfsleven, zoals het recht van bedrijven om staten te gaan belasten voor misgelopen winst, omdat het desbetreffende land bepaalde delen wil uitsluiten van marktwerking. Waterleidingbedrijven bij voorbeeld. Want zoals de topman van een multinational laatst liet weten: water is geen mensenrecht. Dat zouden toch thema’s zijn waarvan je mag verwachten dat burgers geïnformeerd zouden moeten worden. 
Maar, zo te zien: nada. Ook niet in “onze eigen” Tweede Kamer. Oh sorry: die gaat daar niet over, of wel? 
Maar gelukkig interesseert het de gemiddelde Nederlander geen barst. Het sportseizoen komt er weer aan (voetballuh) en de huizenprijzen zakken niet verder. Wel jammer dat moeder de vrouw opa en oma moet gaan helpen want er is bezuinigd op hun zorg. Ja, kunnen we niks aan doen, ’t is crisis. Nog even doorbijten en dan is het vakantie.

 

EU is oorlog


Oorlog door stille invasie, als een virus. A stairway to hell

Door slap beleid komt er een ongebreidelde stroom armen naar het rijke westen (alles opvreten, arbeidsmarkt opschudden), bovendien hebben de reeds aanwezige “medelanders” de strategie van stille overwoekering door een multi-kind beleid, die grote gezinnen hebben een reden, maken deel uit van het plan  (Liet mij jaren geleden al uitleggen door een extremist wat hun plannen met de wereld zijn) Elke in Nederland geborene importeert een achterlijke neef of nicht om mee te trouwen (weer een extra). Vraag het maar aan zo’n lief kereltje op straat en hij zal zeggen “wacht maar, over 20 jaar zijn wij in de meerderheid en hebben wij het voor het zeggen”  Over-tolerantie en de intergratie van de Nederlanders (ja, niet andersom) zoals die lui bij de PVDA (volksverlakkers), laten we ruimte voor die sluipmoordenaar van de democratie (voor zover je nog van democratie kunt spreken) de vijfde colonne. Europa zomaar weggeven zonder slag of stoot door de ergste epidemie in de geschiedenis, de invasie van de achterlijken. Geen bevolkingsgroep kent zoveel uitkeringstrekkers en misdadigers als deze ………. (zie opsporing verzocht), maar de EU en die stompzinnige heulers uit Den Haag zorgen dat we competitie voor hen binnenhalen in de vorm van de Roemenen en Hongaren. Idioten aan de macht en bedelaars overal! Hoera, Hoera,Hoera

Het wordt tijd uit het kokende water te springen, tijd voor een landelijke staking.

Digitale wereldoorlog?


Het lijkt erop dat de digitale wereldoorlog een aanvang heeft gemaakt.

ABN, SNS, ING zijn getroffen door DDos aanvallen en dit lijkt mij niet het werk van een eenling.

Door stelselmatig computerfraude op allerlei manieren te veronachtzamen, onder de pet te houden, intern te houden, heeft het zo ver kunnen komen.

Super moderne applicaties aansluiten op een systeem dat een lappendeken is en in de kern draait op systemen uit de begintijd van de computers zorgen voor ongekende complexiteit en daarmee kwetsbaarheid.

Mijn aansluiting op internet en digitale tv rommelt ook de laatste paar weken, dit gaat gelijk op met de problemen bij de banken.

Die Noord Koreanen zijn zo gek nog niet, samen met Chinese sympathisanten het Westen raken waar het pijn doet, in de portemonnee.

Zoals ik eerder heb geschreven zie ik de toekomstige oorlogen als computergames dichterbij komen, op afstand bestuurde drones vallen targets aan, het duurt niet lang voordat de andere kant ook drones heeft en vervolgens de bestuurders van de drones weer op afstand aanvallen.

Zonder internet werken drones niet, dus nu weet u waarom alles wordt aangevallen.

Banken massaal liquideren

Wellicht een mooie tijd om eens serieus een bank van overheidswege de opdracht geven een nieuw helder systeem te ontwikkelen, gemaakt voor 2015-2050.

Als zo’n bank dat doet en ermee klaar is, kunnen die andere parasieten direct worden geruimd en hebben we de staatsbank die als enige geld mag uitgeven, digitaal of fysiek.

Stoppen met die vervloekte Euro en ophouden om via een omweg onze rijkdom af te staan aan achtergebleven werkschuw en dom volk in de rest van de wereld.