Bespreek geldschepping in de politiek | Burgerinitiatief


Bespreek geldschepping in de politiek | Burgerinitiatief.

Dit initiatief is om de parasitaire – corrupte geldcreatie, monstercreatie van de heersende elite aan de kaak te stellen en een financiële revolutie te ontketenen, de greep naar de macht door het volk, ik steun het van harte!

Je kunt mij diverse keren zien pleiten voor afschaffing van banken in huidige vorm, weg met de Zalm’s, de elitaire bloedzuigers en geldcreatie waar het hoort, niet bij particuliere banken, maar bij de overheid.

Dit initiatief sluit hier naadloos op aan.

Advertenties

Bankdirecteuren


Opperhoofd van een parasitaire elitaire organisatie met als enig doel het volk dat door arbeid haar inkomsten verwerft uit te zuigen.

Wat voor wonderlijk talent hebben deze knapen dan wel zodat ze zoveel geld mogen opstrijken en totaal ongevoelig ondergeschikten wegstrepen?

Ze hebben geen talent, dit is een verhaal van de kleren van de keizer, keizer Zalm is een vieze naakte oude man die de juiste mensen kent, op de juiste plaats geboren is, de juiste mensen bevoordeelt.

In dit land waar jaarlijks de vrijheid wordt gevierd mag je niet meer demonstreren zonder vergunning, niet aanzetten tot een bankrun, niet eens meer echt je mening geven.

Je wordt gedwongen om te denken zoals de heersers dat wensen, met straf in het vooruitzicht als je het niet doet.

Banken? : zo snel mogelijk afschaffen en een centrale bank van het volk ervoor in de plaats, laat de computers het werk doen en een maximaal salaris van 60.000 per jaar invoeren, het gaat echt niet om talent, want elke creatieve vinding zorgt dat het u en mij meer geld kost en alleen de elite meer oplevert. Stop de parasieten.

Gestuurde crisis naar hogere versnelling


Zogenaamd om te zorgen dat banken niet meer kunnen omvallen, wordt nu bedacht dat banken in de nabije toekomst buffers dienen te hebben van 25% zegt de Financial Stability Board, als je beseft dat het nu 4% is met Basel 3 (dus 1 euro in kas maakt dat ze 25 euro mogen uitlenen), besef je dan ook dat er veel geld uit de markt moet worden getrokken om dat voor elkaar te krijgen?corrupt

Dat betekent effectief dat nagenoeg al het geld terug moet naar de banken, dat hun verdienmodel ingrijpend wijzigt. Dit kan niet zonder een langdurige wereldwijde crisis en met dit soort cijfers heb je het niet meer over 10 jaar maar eerder over 100.

Het zijn stuiptrekkingen van een in elkaar stortend financieel stelsel dat speciaal gemaakt is om een enkeling te bevoordelen en te roven van de rest.

De enige echte oplossing is banken weer 100% banken laten zijn, dus verbieden om geld te maken (ja, dat mogen ze echt en doen ze ook maar vertellen het niet en de lage employees weten het niet), geld maken moet voorbehouden zijn aan de overheid en de overheid moet er weer voor de mensen zijn, geen volksverlakkers en spinners (=beroepsleugenaars/verdraaiers), propagandamachines en manipulators maar ten dienste staan van het volk en haar welzijn, uitvoeren van de wensen van het volk, volksvertegenwoordigers.

Het is ronduit belachelijk dat in deze tijd van hoge arbeidsproductiviteit twee in een gezin moeten werken om net niet failliet te gaan, de elite hebben allerlei ontsnappingen voor het betalen van belastingen terwijl de belastingdruk minimaal 3,5 keer zo hoog is als ten tijde van de gewelddadige overheersing door de Romeinen. De massa wordt tot slaaf gemaakt om de enkeling in weelde en ongekende luxe te laten leven.

Rechters in de VS discutabel bij IRS-zaken


Als je deze video ziet, gaat over of Amerikanen aangifte moeten doen over hun inkomsten, waarvan elke wetgeving ontbreekt en het gedraai van advocaten en rechters om mensen te dwingen aangifte te doen, waarbij het IRS meer de kenmerken heeft van de mafia dan van een overheidsorgaan (omdat het (banken)mafia is)

Land of the free? kijk naar de 53ste minuut en zie hoe je met honden en geweren binnenvallen zonder reden en mensen tot wanhoop brengen, zonder enig respect.

Hier het gezicht van fascisme.

Bashing Merkel


Showing World War 3 is a silent one, the battle of the banksters

How Sahra Wagenknecht bashes Merkel, states openly in parlement how she and her collegue europeans destroy Europe, supporting the fascist in Ukraine and leading Europe to poverty, while making the rich richer and stealing from the people.

Europe is getting to be quickly a fascist superstate, just like their example te USA.

De kokende kikker en de EU


bron: http://langleveeuropa.nl/2014/09/de-kokende-kikker-en-de-eu/

Een fragment:

Juncker

Nog een kijkje achter de schermen van de EU: Jean-Claude Juncker, nu voorzitter van de Europese Commissie, heeft in 1999 gezegd:

We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”

lees hier het artikel

EU rot op

Revolutie


Steeds meer mensen met een geweten prediken de revolutie, we zijn het zat, de democratie is verworden tot een poel des verderfs waarin grote bedrijven, banken chemische reuzen en farmaceutische reuzen alleen het beste met zichzelf voor hebben. 15.000 lobbyisten in Brussel zorgen dat dit het wespennest is waar omkopers en parasieten elkaar de hand reiken.

Kapitalisme is verworden tot een uiterst smerige vorm, vrije handel mag alleen als je de VS kunt paaien, anders komen de bommenwerpers en de sancties.

Waar vroeger geneeskunst werd geleerd aan de universiteiten wordt nu een pervers aftreksel gepresenteerd, medicijnen heet het terecht, genoemd naar de gore industrie die het sponsort.

Codex Alimentarius heeft de alternatieve geneeskunst al grotendeels uit de weg geruimd, weg concurrentie, ruim baan voor het uitzuigen van de zieken.

Patenten worden misbruikt, talentvolle uitvinders worden monddood gemaakt met veel geld, de goede ideeën liggen bewust in kasten te verstoffen. Als de uitvinders het geld niet willen accepteren komt het maar al te vaak voor dat ze een vroege dood sterven.

Banken mogen geld creëren, waarom? waarom mogen wij dat als burgers niet, wat geeft hen het alleenrecht? Geld is een smeermiddel, maar de ECB doet alsof ze geld vrijgeeft maar beperkt de banken via de achterdeur om het geld verder uit te zetten.

Banken zijn sowieso helemaal fout, banken zouden niet mogen bestaan, die horen in het bezit te zijn van het volk, geen directeurtjes met grote bonussen, geen old-boys die elkaar helpen, het is echt geen hogere wiskunde wat die lui doen, (en ze bewijzen keer op keer dat ze de job niet aankunnen ook, dus het geld zeker niet waard zijn, zelfs geld kosten) weg ermee, nationaliseren, alle banken.

Voedsel moet veilig, wij als volk moeten die Amerikaanse rommel tegen kunnen houden, anders geven we diabolische organisaties de macht over leven en dood.

Schaliegas is een misdaad tegen alle generaties na ons, huichelachtige politici zoals die andere lacher, Kamp bepleit, wat een waardeloos stuk vreten is dat. Wel benzinestations voor miljoenen laten saneren en dan die gore chemicaliencocktail van Haliburton (de grootse legale misdadigers op de planeet) met 509 ingredienten de grond laten verkrachten en voor de eeuwigheid laten vernietigen voor een paar jaartjes vervuilende energie. Dit wordt alleen gepusht om alternatieve bronnen zoveel mogelijk in de wielen te rijden, bijkomend onuitgesproken voordeel voor deze groep is dat hun vrindjes zoals Nestle worden geholpen om iedereen aan de fles (water) te krijgen, aangezien het grondwater, waardevoller dan olie voor altijd zal worden vernietigd (buizen breken namelijk en een paar liter is genoeg). mooi, weer een werkend buisinusmodel, eurootje per liter?

Bekende acteurs zijn het ook zat, zie hier de docu van VPRO