Financiële revolutie is noodzaak


Deze video laat duidelijk zien hoe we bestolen worden door de elite, alleen een totale financiële revolutie kan zorgen voor een eerlijke verdeling van de welvaart.

Advertenties

Bespreek geldschepping in de politiek | Burgerinitiatief


Bespreek geldschepping in de politiek | Burgerinitiatief.

Dit initiatief is om de parasitaire – corrupte geldcreatie, monstercreatie van de heersende elite aan de kaak te stellen en een financiële revolutie te ontketenen, de greep naar de macht door het volk, ik steun het van harte!

Je kunt mij diverse keren zien pleiten voor afschaffing van banken in huidige vorm, weg met de Zalm’s, de elitaire bloedzuigers en geldcreatie waar het hoort, niet bij particuliere banken, maar bij de overheid.

Dit initiatief sluit hier naadloos op aan.

Revolutie


Steeds meer mensen met een geweten prediken de revolutie, we zijn het zat, de democratie is verworden tot een poel des verderfs waarin grote bedrijven, banken chemische reuzen en farmaceutische reuzen alleen het beste met zichzelf voor hebben. 15.000 lobbyisten in Brussel zorgen dat dit het wespennest is waar omkopers en parasieten elkaar de hand reiken.

Kapitalisme is verworden tot een uiterst smerige vorm, vrije handel mag alleen als je de VS kunt paaien, anders komen de bommenwerpers en de sancties.

Waar vroeger geneeskunst werd geleerd aan de universiteiten wordt nu een pervers aftreksel gepresenteerd, medicijnen heet het terecht, genoemd naar de gore industrie die het sponsort.

Codex Alimentarius heeft de alternatieve geneeskunst al grotendeels uit de weg geruimd, weg concurrentie, ruim baan voor het uitzuigen van de zieken.

Patenten worden misbruikt, talentvolle uitvinders worden monddood gemaakt met veel geld, de goede ideeën liggen bewust in kasten te verstoffen. Als de uitvinders het geld niet willen accepteren komt het maar al te vaak voor dat ze een vroege dood sterven.

Banken mogen geld creëren, waarom? waarom mogen wij dat als burgers niet, wat geeft hen het alleenrecht? Geld is een smeermiddel, maar de ECB doet alsof ze geld vrijgeeft maar beperkt de banken via de achterdeur om het geld verder uit te zetten.

Banken zijn sowieso helemaal fout, banken zouden niet mogen bestaan, die horen in het bezit te zijn van het volk, geen directeurtjes met grote bonussen, geen old-boys die elkaar helpen, het is echt geen hogere wiskunde wat die lui doen, (en ze bewijzen keer op keer dat ze de job niet aankunnen ook, dus het geld zeker niet waard zijn, zelfs geld kosten) weg ermee, nationaliseren, alle banken.

Voedsel moet veilig, wij als volk moeten die Amerikaanse rommel tegen kunnen houden, anders geven we diabolische organisaties de macht over leven en dood.

Schaliegas is een misdaad tegen alle generaties na ons, huichelachtige politici zoals die andere lacher, Kamp bepleit, wat een waardeloos stuk vreten is dat. Wel benzinestations voor miljoenen laten saneren en dan die gore chemicaliencocktail van Haliburton (de grootse legale misdadigers op de planeet) met 509 ingredienten de grond laten verkrachten en voor de eeuwigheid laten vernietigen voor een paar jaartjes vervuilende energie. Dit wordt alleen gepusht om alternatieve bronnen zoveel mogelijk in de wielen te rijden, bijkomend onuitgesproken voordeel voor deze groep is dat hun vrindjes zoals Nestle worden geholpen om iedereen aan de fles (water) te krijgen, aangezien het grondwater, waardevoller dan olie voor altijd zal worden vernietigd (buizen breken namelijk en een paar liter is genoeg). mooi, weer een werkend buisinusmodel, eurootje per liter?

Bekende acteurs zijn het ook zat, zie hier de docu van VPRO

Water geen recht meer


Dat is wat de topman van Nestle zegt, gewoon handel, geen recht, nu heeft de bureaucratie samen met de VS bepaald dat het zo is, dus straks wordt water per slok betaald, leuk vrije marktwerking, dag vogels, dag bloemen dag mensen. We moeten uiteindelijk naar 600 miljoen dus 90% moet creperen. (Georgia Guidestones) De infrastructuur wordt stukje bij stukje klaar gemaakt voor de “Endlösung der menschenfrage” van de fascistische nieuwe wereld orde.

SATAN REGEERT WORDT WAKKER!!!!!

Vrije marktwerking = vrij voor grootkapitaal , slavernij voor het volk, verplichte privatisering.

Zie ook dit artikel van de zeer goede site van stelling.nl

Nihil desperandum

donderdag 1 mei 2014
Verbeeld je eens dat er verkiezingen zijn en er komt geen kiezer opdagen in de stembureaus. Zou zomaar kunnen, maar maakt niks uit. Wellicht dat we het hebben gemist, maar er zijn toch deze maand verkiezingen voor het Europese parlement? De “democratische” schaamlap van de Europese Unie. Helaas pindakaas, dat parlement heeft niets te beslissen over het in de maak zijnde vrijhandelsverdrag met de VS. Het verdrag dat gaat regelen dat (lid)staten hun toch al geringe invloed nog verder verliezen en de internationale concerns en financiers, die macht officieel krijgen. Gezondheidszorg, onderwijs, de resterende nutsbedrijven die er nog zijn, alles onderworpen aan de tucht van de markt.
Kortom: voortgaande privatisering. Maar bovendien leuke dingen voor het bedrijfsleven, zoals het recht van bedrijven om staten te gaan belasten voor misgelopen winst, omdat het desbetreffende land bepaalde delen wil uitsluiten van marktwerking. Waterleidingbedrijven bij voorbeeld. Want zoals de topman van een multinational laatst liet weten: water is geen mensenrecht. Dat zouden toch thema’s zijn waarvan je mag verwachten dat burgers geïnformeerd zouden moeten worden. 
Maar, zo te zien: nada. Ook niet in “onze eigen” Tweede Kamer. Oh sorry: die gaat daar niet over, of wel? 
Maar gelukkig interesseert het de gemiddelde Nederlander geen barst. Het sportseizoen komt er weer aan (voetballuh) en de huizenprijzen zakken niet verder. Wel jammer dat moeder de vrouw opa en oma moet gaan helpen want er is bezuinigd op hun zorg. Ja, kunnen we niks aan doen, ’t is crisis. Nog even doorbijten en dan is het vakantie.

 

Democratie wordt getest


Nederlanders willen uit de EU, willen hun souvereine land terug, geloven niet meer in geleerde sprookjes van baantjesjagers zoals Pechtold de EU-hoer.

Nu zal helaas blijken dat stemmen en kiezen niets uitmaakt, steeds meer mensen komen erachter dat we leven in een gekozen dictatuur, je mag nog net degene kiezen die jou straks weer gaat voorliegen zoals al die anderen De echte mensen van het volk komen tragisch om het leven, kies maar, een eenzame gek met een pistool, een vreselijke ziekte, hartaanval, de menukaart van de dood op bestelling is onuitputtelijk.

Wij hebben hard gewerkt voor onze sociale voorzieningen, het is trouwens een omslagstelsel, dus iedereen die ontvangt, krijgt het doordat een ander ervoor via de belasting betaalt.

Kijken hoe lang deze Nederlandse kikkers zich nog laten opwarmen tot het water kookt of springen we er met zijn allen uit.

Het roer moet om, lees mijn andere stukken over banken, belasting etc., het kan!

Omkeerregel afschaffen


“We zijn een spaarzaam volkje, geen land ter wereld spaart zoveel per hoofd van de bevolking”

Geen particulier haalt het in zijn hoofd om geld renteloos uit te lenen met beleggingsrisico en zelf tegelijkertijd geld terug te lenen en daar rente voor te betalen.

De overheid doet dit wel, het geld dat renteloos en risicodragend wordt uitgeleend,  komt bij pensioenfondsen en verzekeraars en de overheid leent het weer terug middels staatsleningen, vaak bij diezelfde pensioenfondsen en verzekeraars, rondpompen van geld en de belastingbetaler betaalt.

Maar door domme boekhouding worden we gedwongen tot bezuinigingen, ons spaarsaldo wordt niet verrekend met onze schulden en daardoor lijkt Nederland er aanzienlijk slechter voor te staan dan het er werkelijk voor staat. Diverse lobbies van grote belanghebbenden zorgen voor gebrek aan politieke moed om zaken aan de kaak te stellen, ik hoop dat ik met dit document de ogen kan openen van menig politicus en burger.

Robert Post (Financieel Adviseur).

VISIEDOCUMENT OMKEERREGEL

Avaaz: Doe mee met het protest


Beste Avaaz gemeenschap,

Overal ter wereld zwermen miljoenen mensen uit over straat en op het internet om tegen corruptie en ongerechtigheid te vechten en samen te werken aan een betere wereld. Een nieuwe Twitter hashtag uit Brazilië verteld het hele verhaal in een paar woorden: #OGiganteAcordou. Vertaald: “De slapende reus ontwaakt.” 

En Avaaz – nu met 25 miljoenen leden sterk! is er bijna overal bij. Een voorbeeld: de Braziliaanse senaat noemde ons herhaaldelijk toen zij vorige week instemden met een voorstel om groepen van meer dan 500,000 burgers direct de macht te geven om voorstellen in te dienen bij de regering.

Wij groeien met 1 miljoen leden per maand en onze groei accelereert nog steeds. Met het afschudden van de gedragenheid, komen wij er steeds meer achter dat wij de wereld zijn, en dat wat er mee gebeurd, ondanks de grote uitdagingen die nog voor ons liggen, in onze handen ligt.

Omdat wij samen sterk zijn, en samen sterk blijven, boeken wij keer op keer overwinningen. Scroll maar eens naar beneden en je ziet dat wij alleen al de laatste weken verschillende overwinningen hebben geboekt: 


Brazilië zegt NEE tegen Corruptie, en JA tegen de Democratie van de 21ste eeuw!

Wij bezorgen 1,6 miljoen stemmen bij de Braziliaanse Senaat 

Brazilianen zeggen ‘genoeg is genoeg’ tegen woeker corruptie. Eerst kwam de ontzettend succesvolle Clean Record Law campagne, om politici die voor criminele activiteiten veroordeeld zijn, uit publieke ambten te bannen — Verschillende studies hebben aangetoond dat Avaaz een sleutelrol speelde in dit proces. Nu heeft een lid van Avaaz de grootste online petitie in de Braziliaanse geschiedenis opgezet – met meer dan 1,6 miljoen stemmen zet hij de eis kracht bij om de president van de senaat te ontslaan, een schandelijke politicus met een hele rits van aantijgingen van corruptie. Hij zit nog op zijn zetel, maar wij zijn nu niet ver verwijderd van het veranderen van het systeem van geheime stemmingen dat er voor heeft gezorgd dat hij zijn zetel heeft kunnen verkrijgen en behouden.

Nog beter: De Senaat heeft zojuist voor gestemd om het makkelijker te maken voor burgers om politici te dwingen om bepaalde voorstellen te bespreken. Avaaz werd meerdere keren genoemd en geciteerd gedurende de senaatszitting, waarbij de senaat besloot om het aantal stemmen dat nodig is om burger petities de agenda van de senaat te laten bepalen, te halveren én dat online petities vanaf nu ook meetellen.


Bangladesh: Hoop Geruild voor Rommel

Een Zweedse krant opent met onze vervloekte H&M advertentie 

Toen een kledingfabriek in Bangladesh instortte en meer dan duizend mensen om kwamen, sloeg Avaaz de handen ineen met verschillende vakbonden en richtten wij onze pijlen op twee gigantische kledingsconcerns. Het doel: Hen een afdwingbaar arbeidsomstandigheden plan te laten tekenen dat als model voor de rest van de wereld kan gelden.

Avaaz leden overspoelden de facebook pagina’s van H&M en GAP. Toen een van de grootste Zweedse kranten onze advertentie weigerde, ontstond een verhit debat in de Zweedse media en online, dat ervoor zorgde dat de directie van H&M binnen enkele dagen aan de telefoon hing met Avaaz en dat zij binnen 3 dagen een overeenkomst ondertekenden, waarna meer dan 75 merken in hun voetsporen traden! GAP en Walmart zitten er nog niet bij, maar wij zijn met hen bezig.


Een overwinning voor de bijen van Europa!

Weer of geen weer – wij hielden de strijd voor onze bijen in leven 

Na meer dan twee jaar onophoudelijk campagne te hebben gevoerd, hadden wij een sleutelrol bij het tot stand brengen van een verbod op bij-moordende pesticiden, minimaal tot 2015! Het kostte twee lange jaren van berichten sturen aan ministers, gigantische petities met meer dan 2,6 miljoen ondertekenaars voor elkaar krijgen, het organiseren van protestacties die werden opgepikt door verschillende media, het financieren van opiniepeilingen en het opblazen van een 5 meter hoge opblaasbij, om deze overwinning te behalen.

Het was niet makkelijk om het op te nemen tegen een mega-corporatie als Bayer en het was onmogelijk geweest als wij niet hadden samengewerkt met wetenschappers, specialisten, sympathiserende ambtenaren, bijenhouders en milieugroepen. Volgens Vrienden van de Aarde “was het de massale petitie van Avaaz en was het hun creatieve manieren van actievoeren die uiteindelijk het laatste duwtje gaven”.


Stop de massa uitzettingen van de Maasai

1,7 miljoen Avaazers steunen de Maasai in hun recht om op hun erfgrond te blijven leven 

De overheid van Tanzania wilde duizenden families van hun land verdrijven, zodat – zoals veel rapporten bevestigen – rijke toeristen leeuwen en luipaarden konden schieten! Maar met 1,7 miljoen man zorgden wij ervoor dat dit ook op de radar van CNN en Al Jazeera kwam en dat zij dit verhaal versloegen. Later publiceerden wij heel directe advertenties die schande sprak van de overheid in lokale kranten, en donoren er toe opriep vragen te stellen. President Kikwete wilde niets liever dan dit stil zwijgen, maar de Maasai waren keer op keer sterker. Uiteindelijk, toen de Maasai naar het parlement trokken om het recht op te eisen op hun erfgronden te wonen, tekende de premier een brief die orders geeft om tot een blijvende oplossing te komen met inspraak van de gemeenschap. Wij hebben tot nog toe de uitzettingen uit kunnen stellen, maar wij gaan door met ons gevecht totdat de president het plan definitief vernietigd.


Verder kijken dan de verloren oorlog tegen drugs

De president van Guatemala Pérez Molina zegt JA om de gefaalde oorlog tegen drugs te beëindigen.

De stemmen van honderd duizenden Avaazers overal in Amerika riepen leiders op om een humaner drugsbeleid te voeren. Het resultaat was een historische overeenkomst van de Organisatie van Amerikaanse Staten om verder te gaan dan drugs slechts te verbieden en drugs voortaan als een gezondheidsprobleem te benaderen en niet als een militaire missie.

Onze petitie was cruciaal. Wij overhandigden hem direct, ten overstaan van de media, aan de president van Guatamala Pérez Molina. En de president legde onze missie in zijn eigen woorden als volgt uit: ”Wij bedanken Avaaz voor hun petitie omdat het ons als leiders van dit continent kracht geeft om het debat aan te gaan en dit niet als een taboe te zien.”


Beëindig de oorlog tegen vrouwen

Avaaz roze bustour New Delhi, met premier Singh aan boord, als oproep voor openbaar onderwijs voor meisjes

In India, is een 23 jarig meisje op brute wijze verkracht om vervolgens te overleiden aan haar verwondingen. Op de Maladieven, is een 15 jarig meisje veroordeeld tot zweepslagen voor het hebben van seks buiten het huwelijk. In Somalië werd een jonge vrouw bruut verkracht door de veiligheidsfunctionarissen die haar hadden moeten beschermen.

In elk van deze gevallen zijn Avaaz leden de barricades opgegaan om horror in hoop te veranderen; miljoenen stemmen versterkt in de media, zorgden voor strengere wetten om vrouwen te beschermen. Op de Maladieven, zorgde onze campagne die de toerisme sector dreigde aan te vallen ervoor dat top politici insprongen en de straf met zweepslagen opschortten.Daarbij liet een peiling die door Avaaz in het leven was geroepen en die de voorpagina’s haalde, zien dat burgers in meerderheid een verandering van de regelgeving wilden. In India reed een roze bus met een gigantische opgeblazen premier Singh met onze boodschap door de straten van Delhi en zorgde voor een groeiend bewustzijn van het nut van een massale onderwijscampagne die de naar meisjes toe moet veranderen. Dit zijn slechts de topjes van de ijsbergen in ons gevecht tegen vrouwenhaat.


Red de vinvis van de slachtbank

Wij droegen onze boodschap om de vinvis te redden, aan de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken over

Toen een IJslandse tycoon een bruut zomerjachtfeest ontketende die bedreigde vinvissen in hondenvoer zou veranderen, begon Avaaz een campagne om te voorkomen dat hij de met bloed besmeurde karkassen naar Japan zou kunnen versturen. Met meer dan 1,1 miljoen stemmen, overtuigden wij Nederlandse politici en zorgden dat zij hun havens voor de overslag van dit vlees sloten. En toen verplaatsten wij onze activiteit naar Duitsland toen zij hun scheepvaartroutes probeerden te verplaatsen naar de haven van Hamburg. Het Duitse ministerie van Milieu reageerde meteen op twitter en – in nauwe samenwerking met Greenpeace, zorgden wij samen voor genoeg druk dat de vinvissen meteen terug werden gestuurd naar IJsland! De Duitse overheid heeft de haven nu gevraagd om alle toekomstige verzoeken om vinvisvlees over te slaan, af te slaan en 200,000 Avaazers in Duitsland hebben een oproep gedaan aan de grootste supermarktketen van het land om alle verkoop van producten die gelieerd zijn aan de vinvis slachterij stop te zetten. Wij blijven verder de walvisvaarders volgen om te voorkomen dat zij nieuwe, andere routes vinden.


Stop Mondiale Belastingontduiking

Avaazers roepen premier Harper van Australië en David Cameron van Groot-Brittannië op in actie te komen tegen belastingpraktijken

Ieder jaar slagen vrekkige bedrijven en rijkelui er met handige trucjes in om een bedrag van $1 biljoen aan belasting te ontduiken; geld dat onze overheden hard nodig hebben om onze publieke diensten te verbeteren. Dit jaar zagen wij een kans om achter dit geld aan te gaan. We zorgden voor een massale petitie en werkten samen met de beroemde zanger Baaba Maal, Save the Children, ActionAid en andere campagne organisaties om onze stemmen te laten horen aan David Cameron, die voorzitter was van de G8 dit jaar. Onze brief, ondertekend door 21,000 zakenmensen zorgde ervoor dat dit als een business én burger initiatief te boek kwam te staan en voor een verandering van de positie die Groot-Brittannië en Canada in namen op dit punt. De uitkomst was een historische overeenkomst die ervoor moet zorgen dat overheden gaan samenwerken om belastingontduiking tegen te gaan. Het “Verdrag van Long Erne” gaf weinig directe maatregelen, maar geeft ons in ieder geval iets om aan vas t te houden wanneer wij overheden oproepen om hun belastingpraktijken te veranderen.


Het is ongelofelijk om deel te zijn van een gemeenschap van burgers uit elke uithoek van de wereld, die samen komen in hun geloof in gemeenschappelijke en effectieve actie. Klik hier om een kaart te zien van onze leden per land, of  hier om persoonlijke verhalen te horen en zelfs te corresponderen met Avaazers.

Onze slapende reus wordt wakker, en brengt overweldigende mogelijkheden voor verandering. Ik kan niet wachten om te zien wat onze gemeenschap als volgende doet.

Met liefde, hoop en ongelofelijk veel waardering voor onze wereld-veranderende gemeenschap,

Ricken, Jamie, Oli, Alex, Dalia, Joseph, Laura, Mais, Michelle en de rest van het Avaaz team

PS – Elk van deze campagnes was 100% gefinancieerd door onze gemeenschap Om onafhankelijk te blijven, accepteert Avaaz geen giften van overheden, noch van bedrijven, grote donoren of stichtingen. Dit is ontzettend zeldzaam en een belangrijke reden voor waarom wij zo effectief zijn – doneer ook mee om het allemaal in gang te houden: http://avaaz.org/nl/reportback_0713/Avaaz is een internationaal campagnenetwerk van 24 miljoen mensen
 en streeft ernaar dat internationale besluitvorming wordt bepaald door inzichten en waarden van de wereldbevolking. (“Avaaz” betekent “stem” of “lied” in veel talen.) Avaaz heeft leden in alle landen van de wereld; ons team is verspreid over 18 landen in 6 werelddelen en werkt in 17 talen. Lees meer over de grootste campagnes van Avaaz hier, of volg ons op Facebook of Twitter.

Om contact met Avaaz op te nemen, stuur een bericht naar www.avaaz.org/nl/contact of bel ons (in het Engels) op +1 888 922 8229 (VS).