Moeder natuur ontmaskert Monsanto als grote bedrieger


Het tijdschrift ‘Modern Farmer’ ontdekte dat er een beweging is onder boeren die deze genetically modified organisms (GMO) mijden, uit puur economische redenen alleen al.. “We hebben gewoon minimaal dezelfde, maar vaak hogere opbrengsten met natuurlijk zaden”, aldus gewasconsultant Aaron Bloom, over GMO-zaden.

lees hier het gehele artikel.

Het zijn en blijven ratten

Als een Franse wetenschapper in een onderzoek met ratten aantoont dat GMO producten kanker veroorzaken dan wordt er gezegd dat hij de verkeerde en te weinig ratten gebruikt.

GMO-rattenman: ‘regulatory science’ is een hoer

De Franse onderzoeker Gilles-Eric Séralini werd door de redactie van Food and Chemical Toxicology gevraagd de rattenstudie die zou aantonen dat GMO RoundUp Ready mais voor kanker zorgt vrijwillig terug te trekken. Doet hij dat niet, dan zullen de onderzoeksresultaten verwijderd worden door de redactie. Vandaag maakte Séralini bekend niet te piekeren over terugtrekking. Dat meldt Le Monde.

Voedselallergieën:
zijn een wereldwijde epidemie geworden en de reguliere medische wetenschap kan dit niet genezen.Het verschijnsel is in alle hevigheid toegenomen na de goedkeuring van de eerste GMO producten van bedrijven zoals Monsanto.De Partij voor de Dieren wil een verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, te beginnen in de Hoeksche Waard. Dat blijkt uit vragen die de Zuid-Hollandse afdeling van de partij heeft gesteld aan alle gemeenten in het gebied.

Gemeenten gebruiken vaak middelen zoals Roundup om stoepen, straten, speelplaatsen en schoolpleinen onkruidvrij te houden. Volgens de PvdD hebben die stoffen ernstige effecten op de gezondheid van mensen en dieren. Steeds vaker wordt Roundup in verband gebracht met allerlei ziekten bij mensen, maar ook met bijensterfte en vervuiling van het oppervlaktewater.

Miljoenen ballen hun vuist tegen Monsanto

Gigantische opkomst bij de wereldwijde protestmars tegen Monsanto en kornuiten.
Geschat wordt dat gisteren wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen in 52 landen gedemonsteerd hebben tegen de zadengigant Monsanto. De demonstranten wouden met March Against Monsanto de gevaren van gentechvoedsel onder de aandacht brengen. Volgens oprichtster en organisator Tami Canal werden er in 436 steden in 52 landen tegen de werkwijze van Monsanto geprotesteerd.
Frankenfood is genetisch gemodificeerd, de zaden zijn ‘gedesigned’ (meer geluk dan wijsheid) en de planten worden immuun tegen insecticiden en herbiciden, bijvoorbeeld RoundUp. Daarnaast probeert men op deze wijze ook de voedselwaarde en de productie te verhogen. In de VS  is mais, katoen en soja hoofdzakelijk afkomstig van de gentechboeren en ondertussen groeit ook de bezorgdheid over mogelijke gevolgen voor mens en milieu.
Vooral de laatste jaren verzetten meer en meer NGO’s zich tegen het gebruik van gentech. In de VS heerst er op dit moment een vurige strijd over het labellen van gentech. Dit terwijl vele wetenschappers en de overheid het gebruik juist promoot, de techniek is volgens hen 100% veilig.
De beweging March Against Monsanto is pas enkele maanden oud, Canal maakte op 28 februari een Facebook pagina aan en riep op om te gaan protesteren tegen de praktijken van Monsanto en soortgenoten (DuPont, Pioneer, BASF enz.). Indien er 3000 mensen zich aansloten bij mijn actie dan was het voor mij al een succes geweest. En nu hebben meer dan 2 miljoen mensen hun stem laten horen, onvoorstelbaar!
Canal kreeg onder andere hulp van Anti-Media Canal, deze promoten digitale anarchie en droegen zeker bij aan het wereldwijde grote succes. Canal is ervan overtuigd dat het digitaal activisme bijdraagt aan de bewustwording en is blij dat de protesten vreedzaam zijn verlopen en dat er geen arrestaties hebben plaatsgevonden.
Het was fantastisch om te zien hoe de mensen, met totaal verschillende achtergronden, zich wereldwijd verzamelden om te strijden tegen Monsanto. Canal en mede activisten zullen doorgaan met hun strijd tegen GMO en neiuwe acties plannen. Niet Monsanto maar wij: de mensen bepalen hoe ons voedsel eruit ziet! De gentech boevenbende vernietigen onze planeet en verwachten dat wij toekijken? Niet dus!
Ondertussen komt de persafdeling van Monsanto met het bericht dat zij de mening van de activisten respecteren. Maar in hun mening ondersteund de corporation juist hogere voedsel rendementen. Gentech maakt besparingen op water en energie juist mogelijk en kan de hele wereld voeden.
Wat vele Amerikaanse activisten vooral frusteert is dat de voedselwaakhond, Food and Drug Administration (FDA), organische voedselproductie de ene na de andere beperking oplegt en vervolgens nog niet eens de moeite waard vindt om gentech voedsel te labelen. Zo werd deze week nog door de Senaat een wet afgewezen waarbij de afzonderlijke Staten de mogelijkheid bezitten om gentech labelling te eisen.
Maar Monsanto, DuPont & Co, Pioneer etc. voelen nattigheid. De lobbyclub Biotechnology Industry Organisation, afkorting (mag ik ff een teiltje) BIO verklaart dat het labelen van bepaalde producten voor de kritische consument een hulpmiddel is. Maar indien men al het gentech voedsel zou willen labelen dan raakt de consument in de war. Men denkt dat gentech gevaarlijk zou kunnen zijn. Dit terwijl de FDA wettelijk verklaart dat er geen verschil bestaat tussn gentech en organisch voedsel.
Ondanks dat de Senaat tegen is hebben de wetgevers in Vermont en Connecticut verklaard dat over verplicht labelen van gentech voedsel  zal worden gestemd. Ondertussen heeft de supermarktketen Whole Foods Markets Inc. verklaard dat in de gehele VS vanaf 2018 het gentech voedsel gelabeld zal worden. Whole Food Markets verwacht dat de vraag naar gentechvrij voedsel de komende jaren sterk zal stijgen.

Annotaties:

Advertenties

Monsanto: Gentech: De natuur gepatenteerd, straks alleen giftige rommel eten


Roep Monsanto een Halt Toe! bron:eetgoedvoeljegoed

Via een smerige truuk hebben ze de wetgeving in de VS al aangepast, deze lui gaan over lijken, Monsanto betekent mijn heilige, maar de naam Mondiablo past veel beter!
Het volgende kwam me eergisteren onder ogen en ik vind het wel heel belangrijk om dit hier ook te delen. De opmars van Monsanto is erg griezelig en mag geen voet aan de grond hier in Europa krijgen.
Voor wie niet bekend is met Monsanto, eerst even in notendop een uitleg. Monsanto is een ontzettend groot bedrijf in de VS die zo’n beetje het alleenrecht heeft op produceren en verspreiden van zaden van groenten en granen. Ze dwingen de boeren daar hun zaden te kopen en te gebruiken, tegen belachelijk hoge prijzen, en houden zo grip op de voedselproductie en -prijzen.
Verder zijn ze zeer sterk pro genetisch gemanipuleerd voedsel. Het genetisch manipuleren lijkt heel veelbelovend, planten worden immers niet ziek en het zou het antwoord zijn op de voedselschaarste. Helaas is er nog lang niet genoeg onderzoek naar gentech gedaan. En gelukkig wordt het hier in Europa (voorlopig) nog tegengegaan.
Daar lijkt nu dus toch verandering in te komen en heeft Monsanto zijn zinnen gezet op de Europese (lees: Wereldwijde) markt. Dit zal de prijzen van voedsel verder opdrijven en er zal dan een monopolie ontstaan waarbij Monsanto erg veel invloed kan uitoefenen op de overheid. Iets dat nu al gebeurd in de VS.
Voor wie dit allemaal wat ongelofelijk in de oren klinkt, zou ik willen aanraden om Monsanto eens op te zoeken op Google. Op het oog lijkt het allemaal heel leuk en aardig, maar er zijn ondertussen zoveel boeren en voedselproducten met eerlijke bedoelingen al hun werk en passie kwijtgeraakt en diep in de schulden geraakt, dat je echt niet heel ver hoeft te zoeken voor de narigheid dat is Monsanto.
Dit is een lijst van bedrijven die kopen bij Monsanto en hun steun aan Monsanto hebben betuigd in de anti-labelling campagne. Met andere woorden, deze bedrijven waren er dus voor dat het niet op verpakkingen duidelijk is of het GMO ingrediënten bevat of niet.

Ik wil jullie dan ook vragen om dit in ieder geval eens goed te bestuderen om zelf tot bepaalde conclusies te komen en als je zo ver bent, deze petitie te ondertekenen. Daarmee steun je onze boeren en veehouders en kunnen we hopelijk verschil maken in hoe ons voedsel er in de toekomst uit ziet!
Hieronder het stukje van Avaaz. 
Het is ongelooflijk, maar Monsanto en Co. zijn weer bezig. Deze op winst beluste biotechbedrijven hebben een manier gevonden om iets exclusief ‘te bezitten’ wat van ons allemaal is – ons voedsel! Zij proberen octrooi te krijgen op onze dagelijkse groenten en fruit, zoals komkommer, broccoli en meloenen waardoor telers hen moeten betalen en het risico lopen om aangeklaagd te worden als zij dat niet doen.
Maar wij kunnen voorkomen dat zij Moeder Aarde overnemen. Bedrijven zoals Monsanto hebben manieren gevonden om binnen het Europees recht hiermee weg te komen, daarom moeten wij de mazen dichten voordat zij een gevaarlijk wereldwijd voorbeeld geven. En om dat te doen hebben wij belangrijke landen nodig zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland – waar de oppositie aan het groeien is – om hen op te roepen te stemmen en Monsanto’s plannen te stoppen. De Avaaz gemeenschap heeft al eerder regeringen van gedachten doen veranderen, en dat kunnen wij weer doen.
Veel boeren en politici zijn hier al op tegen — wij hoeven alleen de kracht van het volk in te zetten om druk uit te oefenen op deze landen om ervoor te zorgen dat Monsanto van ons voedsel afblijft. Teken nu en deel met iedereen de grootste voedsel verdediging oproep ooit.

Vaccinatie: Nooit bewezen dat het helpt


Bevat talloze schadelijke stoffen (o.a.formaldehyde, phenol, aluminiumsulfaat en soms kwik) dieren DNA en RNA.

Volgens de Codex Alimentarius dient een natuurlijk geneesmiddel eerst bewezen effectief te zijn voordat er reclame voor mag worden gemaakt, die testen kosten miljoenen en niemand die dat kan of wil investeren. (Vrij verkrijgbaar dus laag in opbrengst) Alles wordt vervangen door chemische gepatenteerde geneesmiddelen. Big Pharma kan die testen makkelijk betalen, ziekte is handel.

Vaccins zijn niet of nagenoeg niet getest en zeker niet volgens de normen zoals die van natuurlijke geneesmiddelen worden opgelegd. (testen met controlegroepen en placebo’s) Wetenschappelijk zijn vaccins niet getest.

Er wordt geschermd met grafieken dat het allemaal beter is gegaan na de vaccinaties, hoe verklaar je dan dat in de VS waar nagenoeg 100% is gevacineerd, er toch een uitbraak kan komen van de mazelen?

Onze babys worden ook gevaccineerd tegen ziekten die alleen bij drugsgebruikers (vuile naalden) en prostituees voorkomen. (Hepatitis B)

Er wordt altijd gezegd dat het allemaal zorgvuldig is getest, vraag door en je krijgt geen antwoord, het is een voorgekauwde leugen die je arts je vertelt.

Er wordt gezegd dat de hoeveelheden minimaal zijn, ook dat is onzin, wie kent de norm van minimaal en als nooit het effect is gemeten (niet ethisch!), hoe kun je dan zeggen dat de hoeveelheid minimaal is.

Vaccins worden gekweekt in kalfsplasma, in apenieren, in kippeneieren en soms geaborteerde menselijk embryo’s. Het RNA en DNA reist gewoon mee met je vaccin, een bron van allerlei nieuwe mogelijke ziekten.

Wordt wakker en laat je er niet in luizen.

Vroeger studeerde men geneeskunst, nu is het medicijnen, u mag raden wie de Universiteiten sponsort en onderzoeken financiert.

Een prachtige site met uitgebreide bronnen : vaccinvrij

Bron: wantoknow

Doofpot-beleid overheid?
Het ministerie van VWS is eindverantwoordelijk voor zowel RIVM als IGZ. De overheid (geadviseerd door Gezondheidsraad en RIVM) gaat af op de studies van de farmaceutische industrie en acht in navolging van deze producenten hun vaccins veilig. Onder de noemer van een gewenste kudde-immuniteit, streeft de overheid een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad na. In Nederland is meer dan 90% van alle kinderen op de leeftijd van 14 maanden al ettelijke malen gevaccineerd.

Omdat angst bij ouders voor vaccinatie natuurlijk ongewenst is als men een hoge vaccinatie-graad wil bereiken, is het kennelijk gewenst om sterfgevallen na vaccinatie te betitelen als ‘hoogst onwaarschijnlijk t.g.v. de vaccinaties’. Ook omdat het vaccineren zo nadrukkelijk door de overheid wordt geadviseerd, ligt het voor de hand dat diezelfde overheid ernstige complicaties van de hand wijst. Gegevens over bijvoorbeeld de forse afname van wiegendood in Japan nadat men ertoe overging om pas na hun tweede verjaardag te starten met vaccineren van de kinderen, vinden we dan ook niet terug op de website van het RIVM en dit feit is ook nauwelijks bekend bij artsen en consultatiebureaus.

Werkelijk aantal overlijdensgevallen na vaccinatie is niet bekend
Omdat veelal het verband van de vaccinatie met wiegendood of uit de hand gelopen griep niet gelegd wordt door de betrokken artsen zal het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn. Hoeveel hoger weet niemand maar twee keer zoveel is niet denkbeeldig. Bijkomend probleem is dat het moeilijk is om sluitend bewijs te leveren in een individueel geval van overlijden na vaccinatie en zo te kunnen concluderen zowel tot ‘geen’ als tot ‘wel’ een verband met de vaccinatie.

Niet aangeboren hersenaandoeningen
Uit de literatuur blijkt dat na vaccinatie kleine kinderen behalve het overlijdens-risico vooral ook een risico lopen op het ontstaan van NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoening) waarna zij meer of minder ernstig meervoudig gehandicapt door het leven gaan. Voorts worden er honderden gevallen gemeld van minder ernstige gevallen van allergie, chronisch snotteren, etc., ontstaan na vaccinatie. Sommige deskundigen zien een verband tussen de toename van autisme en ADHD en de toename van vaccinaties.

 

Het simpele, maar uiterst krachtig geschreven boekje van Dr. Jannes Koetsier (klik voor lead)

Welk risico is groter?
De meest ernstige complicaties van vaccinatie zijn heel zeldzaam. De farmaceutische industrie en in navolging daarvan de autoriteiten gaan er vanuit dat de risico’s van niet vaccineren, dus van complicaties van de (kinder)ziektes, groter zijn dan de risico’s van vaccineren. Dit staat ook in de bijsluiters van de diverse vaccins. De wetenschappelijke onderbouwing van deze stelling kan in twijfel worden getrokken, omdat men de risico’s op complicaties van de ziektes, waartegen al decennia lang wordt gevaccineerd, alleen uit het verleden kent toen veel slechtere sociaal-economische omstandigheden leidden tot een grotere bevattelijkheid voor en ernst van bijvoorbeeld hersenontsteking bij mazelen.

En hoe groot dergelijke risico’s nu zijn, weet ik niet. Wel is volgens mij de ernst van de zeldzame complicaties van (kinder)ziektes, ook van griep, minder groot dan vele jaren geleden. Door verbeteringen in de sanitaire omstandigheden waren veel infectieziekten al op hun retour voordat er één vaccin werd ingespoten.

Het komt mij voor, met het inzicht dat ik nu heb in de literatuur, dat we niet zeker weten welk risico groter is: het risico van vaccineren of dat van de ziekte wanneer je niet bent gevaccineerd. In ieder geval zijn beide risico’s uiterst klein. Het vaccinatie-risico mag door de overheid niet, zoals nu wel gebeurt, zonder deugdelijk bewijs te laag worden ingeschat. De mededeling op het RVP-deel van de website van het RIVM – ‘Het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) is veilig’ – is feitelijk gezien een vorm van wensdenken. Ouders hebben recht op volledige en eerlijke informatie. Daarmee kunnen ze – hoe moeilijk dat ook is – bewust kiezen tussen de risico’s van vaccineren of van niet vaccineren.

Genetisch gemodificeerd voedsel schadelijk, industrie valt onderzoekers aan.


Het klinkt te bizar voor woorden, maar de praktijk toont de waarheid..! Wetenschappers die, met betrekking tot de veiligheid van genetisch gemanipuleerd voedsel, een uiterst gefundeerde conclusie hebben getrokken, dat zij NIET vinden dat het GMO-voedsel veilig is, worden bedreigd en hun carrières worden vernietigd. Nog even, zo lijkt het, of moord en doodslag is vervolgens ook een onderdeel van het wereldwijde complot om deze wetenschappers het zwijgen op te leggen. lees hier verder

Is genetisch gemodificeerd voedsel veilig?


Bron: Zaplog

De American Academy of Environmental Medicine (AAEM) denkt van niet. De Academie melde dat “Verschillende dieronderzoeken ernstige gezondheidsrisico’s aangaven in verband met gentech voedsel”, inclusief onvruchtbaarheid, immuun problemen, versnelde veroudering, defecte insulineregulatie en veranderingen in de belangrijkste organen en het gastrolintestinale systeem. De AAEM vroeg artsen patiënten te adviseren genetisch gemodificeerd voedsel te vermijden.

Voordat de FDA besloot om GGO’s zonder etikettering in voedingsmiddelen toe te laten, hadden FDA wetenschappers herhaaldelijk gewaarschuwd dat genetisch gemodificeerde levensmiddelen onvoorspelbare, moeilijk te detecteren bijwerkingen kunnen creëren, waaronder allergieën, toxinen, nieuwe ziekten en nutritionele problemen. Zij drongen aan op lange termijn veiligheidsonderzoeken maar werden genegeerd.

Sindsdien zijn de bevindingen inclusief:

*Duizenden schapen, buffels en geiten stierven in India na grazen van Bt-katoen planten.
*Muizen die voor langere tijd genetisch gemodificeerd maïs aten hadden minder en kleinere jongen.
*Meer dan de helft van de jongen van de moederratten die gevoerd waren met GM soja stierven binnen drie weken en waren kleiner.
*Testikelcellen van muizen en ratten op een GM soja dieet veranderden aanzienlijk.
*Bij de derde generatie hadden de meeste met GM soja gevoerde hamsters het vermogen verloren om jongen te krijgen.
*Knaagdieren die gevoed werden met genetisch gemodificeerd maïs en soja toonden immuunsysteemreacties en tekenen van vergiftiging.
*Gekookte GM soja bevat zoveel als 7 keer de hoeveelheid van een bekende soja allergeen.
*Soja allergieën zijn kort nadat GM soja werd ingevoerd in Groot-Brittannië met 50% omhooggeschoten.
*De maagwand van ratten die gevoerd werden met GM aardappelen toonde overmatige celgroei, een aandoening die kan leiden tot kanker.
*Onderzoeken toonden orgaanlaesies, veranderde lever en alvleeskliercellen, veranderde enzymwaarden, enz.

In tegenstelling tot de veiligheidsevaluaties voor medicijnen zijn er geen klinische proeven met genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen bij mensen. Het enige gepubliceerde menselijke voedingexperiment onthulde dat het genetisch materiaal dat is ingebracht in gentech soja zich verplaatst in de bacteriën die in onze darmen leven en blijft functioneren. Dit betekent dat lang nadat we gestopt zijn met het eten van GM voedsel we mogelijk nog steeds continu deze GM eiwitten in ons produceren. Dit zou kunnen betekenen:

*Als het antibiotica gen dat is ingebracht in de meeste genetisch gemodificeerde gewassen zich verplaatst zou het superziekten, resistent zijn tegen antibiotica, kunnen creëren.
*Als het gen dat Bt toxine in GM maïs creëert zich verplaatst, zou het onze darmflora in levende bestrijdingsmiddelenfabrieken kunnen veranderen.

Echter, er zijn geen onderzoeken geëvalueerd of antibioticum of Bt-toxine genen zich verplaatsen, dat is één van de belangrijkste problemen. De veiligheidsbeoordelingen zijn te oppervlakkig om zelfs het grootste deel van de potentiële gevaren van GGO’s te identificeren. Zie onze brochure Health Risks en State of the Science verslag voor meer details en citaten.

Door, Jeffrey Smith.