WantToKnow.nl – Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE)


WantToKnow.nl – Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE).

MMS – Master Mineral Solution

x

2013 © Paul Harmans –  Oktober 2013

 (Foto’s en citaten van Leo Koehof met toestemming)

x

jim_humble_chart1

Dat geldt dus bijvoorbeeld voor malaria, maar ook HIV, Aids en tal van andere aandoeningen. Aandoeningen waar onze artsen geen echt medicijn voor kunnen verstrekken, doordat de farmaceutische industrie er na tientallen jaren onderzoek, ten koste van miljoenen en miljoenen dollars, blijkbaar nog steeds niet achter is gekomen hoe ze medicijnen kunnen maken die dergelijke ziektes 100% kunnen genezen. Maar beginnen we vooraan: wat is MMS en waar bestaat het uit?

MMS is natriumchloriet omgezet in chloordioxide, dat klinkt alsof het een zeer gevaarlijk en agressief goedje is, waarbij je maar beter niet zonder beschermende kleding in de buurt kan komen. Bijt je echter even door de volgende info heen, het is namelijk heel belangrijke en ontnuchterende informatie.

MMS is een oplossing van 22,4 % natriumchloriet in water. Natriumchloriet wordt uit natriumpoeder gemaakt, dat een zout is dat veelvuldig in de natuur voorkomt. De chemische formule van natriumchloriet is (NaClO2), niet te verwisselen met natriumchloride (NaCl), dat keukenzout is. Het genezende effect van MMS is niet het gevolg van de inname van natriumchloriet, maar van chloordioxide (ClO2), een stof die door het natriumchloriet wordt vrijgemaakt als men er een voedingszuur aan toevoegt, zoals bv. citroenzuur. Dat citroenzuur is in feite een ‘activator’ en die zet het natriumchloriet er toe aan zich te delen in een atoom Na en een molecuul ClO2.

Dus… Wat is chloordioxide en hoe gevaarlijk is dat goedje?
Chloordioxide is iets heel anders dan chloor. Bij het gebruik van chloor om bijvoorbeeld water te zuiveren, blijven er 3 kankerverwekkende stoffen in het water achter. Bij gebruik van chloordioxide is dit niet het geval; en dus geen wonder dat chloordioxide daarom al meer dan 80 jaar wordt gebruikt om zwembaden en ook ziekenhuizen te ontsmetten.

De verbinding is een krachtige oxidator die veel toepassing vindt in de drinkwaterreiniging en als bleekmiddel. Daarnaast werd het gebruikt als in desinfectiemiddel van drinkwater.

Sinds 50 jaar wordt natriumchloriet in Europa veelvuldig gebruikt om drinkwater te zuiveren, alweer omdat er door juist dat middel te gebruiken geen kankerverwekkende stoffen in het water achterblijven. En het mag gebruikt worden voor de kwaliteitszekerheid van levensmiddelen, zoals: Vlees, kip, vis, eieren, melk, ijs, fijnkost en bij voeding voor zuigelingen! (2) Deze voedingsmiddelen worden er langer mee bewaard en heel belangrijk daarbij is (en dus ook als MMS als medicijn wordt ingenomen) dat dat komt omdat het alle pathogenen doodt onder de 7Ph neutraal, terwijl het de goede bacillen en cellen intact houdt zonder reststoffen achter te laten.

Een veel gehoorde onwaarheid afkomstig van wetenschappers die MMS in een kwaad daglicht willen stellen, is dat de bewering dat MMS alleen de zieke cellen doodt en de goede met rust laat, absolute onzin is. Men doet geloven dat MMS/chloordioxide zo schadelijk is dat als het de foute bacteriën doodt, dat dan ook natuurlijk met de goede doet. Elke wetenschapper bekend met scheikunde weet echter beslist waarom chloordioxide de goede bacteriën nu juist niet doodt. Nu wordt het weer even ingewikkeld: elke stof heeft een meetbare elektrische waarde, dat heet een oxidatiepotentieel. Het oxidatiepotentieel van chloordioxide is +95mV.

Dit betekent dat chloordioxide alleen kan oxideren met stoffen die een lager oxidatiepotentieel hebben. Alle pathogene micro-organismen, zieke cellen en zware metalen hebben een oxidatiepotentieel dat onder +95mV ligt, waardoor chloordioxide hiermee kan oxideren. Bij oxidatie worden elektronen weggenomen waardoor de micro-organismen haar eigenschappen verliezen en dus niet schadelijk meer zijn en afgevoerd worden. Gezonde cellen en gezonde micro-organismen hebben een oxidatiepotentieel dat boven +95mV ligt. Chloordioxide is te zwak om met gezonde cellen te oxideren.

(Het bovenstaande over oxidatie is samengesteld uit informatie die in het boek MMS Pro en Contra van auteur Leo Koehof staat, maar deze informatie is natuurlijk ook op Internet te vinden.)

MMSziektesEenvoudigGenezenWaarom geneest drinkwater dat is gezuiverd met chloordioxide niet?
Natriumchloriet is een stof die (ook in het lichaam) vrij snel uiteenvalt (in minder dan een uur) in een atoom Natrium (Na) (zout) en een molecuul (ClO2) chloordioxide. Als de chloordioxide zijn reinigende werking in het lichaam heeft gedaan, is alles dat er overblijft een te verwaarlozen hoeveelheid keukenzout, een hoeveelheid die zelfs bij een zoutloos dieet geen effect heeft…

Dus voordat bij ons het water uit de kraan komt is het natriumchloriet allang uiteengevallen en vind je er niets van terug. In tegenstelling tot chloor, dat uiteenvalt in schadelijke, giftige, kankerverwekkende stoffen. En ondanks dat MMS/chloordioxide naar chloor ruikt, is het dat toch écht niet.

Hoe werkt MMS?

‘Het werkingsmechanisme van MMS is heel eenvoudig en natuurlijk. Het chloordioxide dat bij activering van MMS vrijkomt, wordt door de maag en de darmen aan het bloed in het lichaam afgegeven en door de rode bloedlichaampjes opgenomen. Zit het chloordioxide eenmaal in het bloed, dan wordt het door het hele lichaam getransporteerd en op die plaatsen waar het met ziektekiemen en gifstoffen zoals zware metalen, in aanraking komt, reageert (oxideert) het onmiddellijk en vernietigt het de ziektekiem of metaal.

In dit proces wordt het chloordioxidemolecuul ook opgelost. Het Cl atoom wordt met het Na+ atoom tot een molecuul keukenzout (NaCl) verbonden. De zuurstof verbindt zich tot water (H2O) of koolstofdioxide (CO2) en wordt uitgeademd. De ziektekiemen zijn vernietigd en daarna door het lichaam uitgescheiden. Er blijft dus van beide praktisch niets meer over.’

Bron citaat: boek MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen, blz. 23, auteur Leo Koehof (3)

Chloordioxide en wat de wetenschap daar al sinds de jaren ’80 van weet
De Nederlandse vertegenwoordiger van MMS en van Jim Humble is Leo Koehof. Hij schrijft in zijn boek ‘MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen’ het volgende:

‘Jim Humble ‘ontdekte’ meer dan tien jaar geleden dat chloordioxide bacteriën, virussen, parasieten en andere pathogene micro-organismen doodt en dat chloordioxide als een anti-microbacteriële pesticide (biocide) werkt. Bij verder onderzoek in de literatuur merkte hij al gauw dat hij niet de ‘eerste’ en ook niet de ‘tweede’ ontdekker was die van de anti-microbacteriële werking van chloordioxide afwist.’

MMSproEnContraMag je er al verbaasd over zijn dat de wetenschap, de politiek en de farmacie MMS fel afwijzen als medicijn en er ten onrechte de meest schadelijke eigenschappen aan toedichten, verbijsterend is dat zijzelf in 1987 de vloeibare vorm van chloordioxide als desinfecteermiddel hebben laten registreren, maar er niets mee deden. Leo Koehof schrijft ook het volgende:

‘In 1980 had men al ontdekt dat chloordioxide het bloed zuivert zonder de biologische functies van het lichaam nadelig te beïnvloeden en werden de eerste patenten voor medische toepassing aangevraagd.’

‘Verdere patenten volgden in 1993, omdat men ontdekt had dat chloordioxide het bloed eveneens van HIV, hepatitis en andere ziektes zuivert.’

 Is het niet onthutsend dat met die wetenschap niets is gedaan en men die eigenschappen nooit echt heeft geopenbaard? In zijn boek ‘MMS Pro en Contra’  (zie illustriatie), schrijft Leo Koehof op blz. 56 de volgende:

‘Bij de EPA (US. Environment Protection Agency) zijn 128 producten bekend die tegen Hepatitis C in te zetten zijn. De meeste producten zijn op basis van natriumchloriet en een product op basis van chloordioxide.’

Hieronder twee tabellen met de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de biocide (kiemdodende) werking van chloordioxide bij verschillende bacteriën en virussen die bij de overheid bekend zijn. Kijk in de laatste kolom naar het resultaat in %. (‘virucidal’ staat voor ‘virusvernietigend’.)

TabelVirussenTabelBacterien

Volgens wetenschappers is chloordioxide een gevaarlijk goedje..?
MMS is absoluut ongevaarlijk tenzij je een virus of bacterie bent. En ja, natuurlijk, als je er overdreven veel van neemt kan het dodelijk zijn, dat geldt echter ook voor heel veel simpele medicijnen die je van de dokter krijgt. En zouden, zoals Koehof ook schrijft, journalisten die over MMS schrijven of er verslag over doen, niet eens de moeite moeten nemen de informatie die ze krijgen te verifiëren en niet de onwaarheden van anderen klakkeloos overnemen?

Dan is er nog een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de klinische uitwerking van chloordioxide, chloriet en chloraat bij mensen. Het is een 3 fasen geneesmiddelenstudie, waarbij vast is komen te staan dat bij een normale dosis er geen schadelijke fysiologische reacties optreden. Het complete onderzoek staat op Internet. (5)

MMS heeft de kracht om leugens aan het licht te brengen..
Koehof schrijft met vooruitziende blik in 2010 in zijn boek een waarheid als een koe:

‘Een ieder die door middel van MMS zijn gezondheid heeft teruggekregen, is een getuige van de grote leugen, waarnaar vele regeringen zich willoos geschikt hebben. MMS heeft de kracht om de leugens aan het licht te brengen en mensen meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid te maken.’

Met bovenstaande bewering in gedachten, komen we nu aan bij de leugens van het Rode Kruis, van Klaas Proesmans en van de bekende professionele ontkenners.

KlaasProesmanLeoKoehof

Het Rode Kruis en de leugens over MMS-resultaten..
Per jaar overlijden ongeveer 1 miljoen mensen aan de gevolgen van malaria, niemand minder dan het Rode Kruis die daar exact van op de hoogte is. Langer dan 10 jaar negeert men op de burelen van het Rode Kruis de beweringen over MMS, namelijk dat het binnen 24 uur, zonder bijwerkingen, malaria volledig geneest. Niemand die daar op het idee komt om MMS vanwege die beweringen eens uit te laten testen in gebieden waar malaria een triest gat in gemeenschappen, families en generaties slaat.

Dan, in 2012, neemt Klaas Proesmans het initiatief en neemt contact op met Leo Koehof. Proesmans is de CEO en oprichter van het ‘Water Reference Center’, een dochter-organisatie van het Rode kruis. En blijkbaar heeft Proesmans in die tijd het hart nog op de juiste plaats, want hij wil samen met Koehof een experiment opzetten om zo’n 200 malariapatiënten middels MMS trachten te genezen. Hij wil persoonlijk wel eens ervaren óf MMS daartoe in staat is.

Proesmans verzekert Koehof dat hij het Rode Kruis achter hem heeft staan en toestemming zal krijgen het experiment volledig uit te voeren. Koehof is er vanwege de al 10 jaar durende hetze tegen MMS niet helemaal van overtuigd dat het Rode Kruis er nu opeens serieuze aandacht voor heeft, maar biedt toch zijn volledige medewerking aan. (Zie ook Frontier Magazine 19.3  mei / juni 2013 (nr. 114). Artikel: Exclusief: Arts bevestigt werking MMS tegen malaria) (6)

Het afmeten van het aantal druppels MMS dat deze betreffende patiënt dient in te nemen.

De keuze voor Oeganda komt voort uit het gegeven, dat Leo Koehof daar in de laatste maanden van 2012 al aanwezig zál zijn. Er volgen in Oeganda gesprekken met het Rode Kruis, inspecteurs van gezondheidsinstellingen en doktoren en allen geven uiteindelijk het groene licht voor het MMS-experiment. De eigenschappen van chloordioxide staan immers als veilig bekend en bij een normale dosis voor het menselijk lichaam, zal MMS geen enkele belasting vormen en de toegedichte eigenschappen het testen meer dan waard maken.

Er wordt door het Oegandese Rode Kruis een locatie in Oeganda uitgekozen waar men het experiment het beste kan uitvoeren en van 12 tot 16 december 2012, bijna 1 jaar geleden, worden onder de vele honderden toegestroomde burgers, opgeroepen via lokale radiozenders, 154 mensen met malaria gevonden. Via een snelle bloedteststrip wordt iedere aanwezige getest en van degene, waarvan deze eenvoudige test uitwijst dat ze malaria onder de leden hebben, wordt meteen een tweede, nauwkeuriger test in het lab uitgevoerd, door middel van een microscopisch bloedmonsteronderzoek.

Als ook die microscooptest malaria uitwijst, worden de patiënten doorgestuurd naar de tafel waar de MMS wordt klaargemaakt en uitgedeeld. Voor elke volwassen patiënt worden 18 druppels natriumchloriet in een bekertje gedruppeld. Daar gaat vervolgens een aantal druppels citroenzuur bij, de activator die er chloordioxide van maakt. Na een inwerktijd van zo’n 20 seconden wordt dan het bekertje met water gevuld en moet de patiënt de beker volledig leegdrinken (kinderen krijgen 6 druppels en baby’s 1 druppel natriumchloriet). De patiënten krijgen flessen bronwater mee naar huis,  mét de opdracht daarvan veel te drinken om de afvalstoffen zo snel mogelijk af te voeren.

De patiënten wordt gevraagd de volgende dag terug te komen om in het lab weer een bloedtest te ondergaan om zodoende vast te kunnen stellen of men genezen is of niet. Er wordt de patiënten een klamboe beloofd als zij terugkomen en dat zorgt ervoor dat alle 154 patiënten ook daadwerkelijk voor de test komen opdagen. Bij de controle-microscooptest van het bloed van de eerste patiënt is de spanning in het lab om te snijden. Niemand van de medici van de kliniek heeft ooit malaria op een dergelijk eenvoudige wijze en binnen 24 uur kunnen genezen. De laborante aan de microscoop moet tweemaal kijken voordat ze haar ogen gelooft, het bloed van de patiënt is malariavrij! Er heerst aansluitend een begrijpelijke juichstemming.

SnelleBloedTest

Het resultaat van de test
De andere patiënten worden vervolgens getest en bij 14 van de 154 wordt alsnog malaria vastgesteld. Bij navraag blijken dat de mensen te zijn die, of de beker met de in water verdunde chloordioxide niet helemaal hebben leeggedronken, omdat ze de smaak vies vonden, of mensen die het middel kort na de inname hebben uitgebraakt. Vanwege het succes van hun medepatiënten nemen deze 14 personene dan nogmaals de dosis MMS. En het ongelooflijke geschiedt: de volgende dag blijken ook deze 14 personen vrij van malaria te zijn.Een 100% score..!!

Proesmans is opgetogen, dit is een groot succes, een mega-succes!! Eindelijk heeft men malaria weten te verslaan. Voor Leo Koehof en Jim Humble is dit een bevestiging van hun weten; de laatste 10 jaar hebben zij al meer dan 70.000 malariapatiënten van deze ziekte afgeholpen, dus dit succes komt niet écht als een verrassing. Maar dat het Rode Kruis het nu ook ‘aan den lijve ondervind’, wordt gezien als een grote doorbraak voor MMS en een zegen voor alle malariapatiënten wereldwijd.

Advertenties

Dank voor je reactie!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s