Mazelen: hoax? volgens mij onschuldige kinderziekte.


Wat ik ervan gelezen heb, betreft het een onschuldige kinderziekte, geen koortsverlagende middelen geven, die zorgen voor complicaties en een hoge dosis vitamine A en vitamine C.

Lees het maar na op de diverse homeopathische sites en laat je niet gek maken, kijk ook naar de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Overleg altijd met een arts

Herinner je Coutinho nog met de varkensgriep? hoe geloofwaardig is deze man.

UITBRAAK MAZELEN IILINOIS ONDER 100% GEVACCINEERDEN

Propaganda?

Het nieuws van vrijdag 28 juni (zoek de verschillen met het nieuws van zaterdag 29 juni een paar uur later)

In het Land van Heusden en Altena in Brabant is iemand met mazelen in het ziekenhuis opgenomen. Er is sprake van ernstige complicaties. Voor zover bekend is dit het eerste slachtoffer van de huidige uitbraak van de mazelen dat in het ziekenhuis belandt.

De GGD zegt niets over de aard van de complicaties en ook niet of het om een kind gaat.

Zeker 161 mensen hebben de mazelen. Dat is een stijging van ruim vijftig geregistreerde gevallen in vergelijking met vorige week, zegt Roel Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Volgens Coutinho ligt het werkelijke aantal gevallen veel hoger. ”We krijgen signalen van GGD’s en scholen dat het op behoorlijk grote schaal aan het circuleren is.” Bij een vorige epidemie bleek het werkelijke aantal patiënten tien keer zo groot te zijn.

Piek volgt nog

Coutinho verwacht de piek pas over een paar maanden. Hij durft geen uitspraken te doen over hoeveel mensen dan de mazelen hebben.

Toegevoegd: zaterdag 29 jun 2013, 05:38
Update: zaterdag 29 jun 2013, 08:55

Vijf kinderen die besmet zijn met mazelen, liggen volgens het RIVM met ernstige complicaties in het ziekenhuis.

RIVM-directeur Coutinho deed in het Radio 1 Journaal geen uitspraken over de individuele gevallen, maar het AD schrijft dat twee kinderen hersenvliesontsteking hebben en twee andere kinderen een longontsteking. Van het vijfde kind is niet duidelijk welke complicaties er zijn.

Geloofsovertuiging

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte. Het virus is vooral uitgebroken in gemeenten waar mensen hun kinderen uit geloofsovertuiging niet laten inenten.

Bij het RIVM zijn 160 ziektegevallen bekend. Complicaties kunnen altijd optreden, zei Coutinho. Ook in 1999 deed zich een mazelenepidemie voor. Toen werden tachtig kinderen met ernstige complicaties opgenomen. Verwacht mag worden dat het aantal ziekenhuisopnamen bij deze epidemie nog zal oplopen.

De uitbraak in 1999 kostte aan drie mensen het leven.

HET DOEL: DE MENSEN DE KEUZEVRIJHEID TE ONTNEMEN OM TE KIEZEN OF JE JE KIND INTRAVENEUS VIRUSSEN EN METALEN (KWIK EN ALUMINIUM) WENST TE LATEN INSPUITEN (zie de tabel)

GOOI HET OP GELOOFSOVERTUIGING EN JE HEBT DE HANDEN OP ELKAAR, GEZOND VERSTAND MAG GEEN ARGUMENT ZIJN

Onderstaande tabel komt van http://deathbyvaccination.com/

Vaccines 2009 Autism    2011

Vaccinations before age 5
2009

Deaths per 1000 under 5 yrs old, 2009

Autism Rate in 2011

Iceland

11

3.9

1 in 1,1000
Sweden

11

4.0

1 in 862
Japan

11

4.2

1 in 475
Norway

13

4.4

1 in 2,000
Denmark

12

5.8

1 in 2,200
United States

36

7.8

1 in 91  ­
South Korea

36

n/a

1 in 38 
Onderstaand artikel bron: zapruder.nl  gepubliceerd op 07-07-2013

z

Het is vanwege de behoorlijk overdreven mazelen ‘epidemie’ in de bible-belt de laatste weken heel hip om met hele grote woorden mensen die hun kinderen niet vaccineren als zonderlinge gekken te neer te zetten. Al snel valt het woord ‘kindermishandeling’. Een beetje net als toen met Tom en zijn door zijn moeder wat a-relaxt opgedrongen rauwe dieet. Velen spraken er schande van, zonder zich ooit in het onderwerp te hebben verdiept. Net als deze keer. Mensen die zich er in verdiepen, komen er al snel achter dat het allemaal helemaal niet zo duidelijk is.

In de mainstream medische wereld worden vaccinaties gezien als het mooiste wat mensheid ooit is overkomen. Wellicht op antibiotica na. Op zich al vreemd, want die plek zou natuurlijk moeten zijn ingenomen door gezond voedsel, zoals de moeder van Tom heel correct inzag. Met voedsel in natuurlijke en ongeraffineerde vorm, zoals in een Paleo-dieet, zijn meer kwalen te voorkomenén genezen dan met alle medicatie op de hele wereld. Ons medisch handelen is echter in het teken komen te staan van medicatie, niet alleen ter genezing, ook ter preventie. Alsof een gezond menselijk lichaam niet meer zonder kan. Zonder veel succes overigens.

Ik heb dit artikel overvloeding voorzien van links, bekijk ze op uw gemak voor de onderbouwing. de meest links heb ik hier verzameld

Wetenschappelijk bewijs

In een 21e eeuw waar op 17e eeuwse grondslagen gebaseerde mechanistische wetenschap de nieuwe religie is, is echter ‘wetenschappelijk bewijs’, niet gezond verstand, het eindantwoord in elke discussie over gezondheid. De eerste vraag is dus: wat het is wetenschappelijke bewijs voor vaccinaties?

Voor vaccinaties bestaat geen duidelijk wetenschappelijk bewijs.

Wel heel veel epidemiologisch bewijs maar dat is wat anders. Vrijwel al ons medisch handelen is gebaseerd op ‘plat’ epidemiologisch bewijs en dat noemen we dan (ook nog ten onrechte) evidence based medicine of EBM. Het is een vergissing te denken dat dit wetenschap is zoals het bijvoorbeeld in de fysica of chemie wordt bedreven (waar resultaten ook leiden tot herhaalbare engineering en nieuwe technologie). Daarbij is trouwens minstens 70-80% van alle onderzoek in de EBM ook nog eens niet-reproduceerbaar (in kankeronderzoek zelfs 90%) en er zou dus op z’n best sprake zijn van matige kwak-wetenschap (nog los van alle bewuste fraude). Het is niet voor niets dat de ene helft van het onderzoek de andere helft tegenspreekt. In moderne EBM ontbreekt meestal het belangrijkste onderdeel van het bewijs. Precies dat deel dat het wetenschappelijk zou maken.

In wetenschap is het nodig om de waargenomen verschijnselen ook te doorgronden en de werkzame mechanisme te modelleren zodanig dat het niet alleen de waarneming verklaart maar ook voorspellingen kan doen. Alleen het vinden van trends in statistieken is niet voldoende, met statistiek is vrijwel alles te bewijzen zoals de auteurs van Freakonomics zo treffend laten zien. Correlatie is nu eenmaal geen causatie en statistiek is moeilijk, ook voor wetenschappers. Voor vaccinaties bestaat geen wetenschappelijk bewijs simpelweg omdat het menselijk immuunsysteem en de interacties met ziekmakers zoals virussen en bacteriën veel te ingewikkeld (complex) zijn voor moderne wetenschap. Aanwijzingen hiervoor zijn talrijk: één van de meest veelzeggende daarvan is de ontdekking dat immuniteit ook kan bestaan zonder antilichamen. En dat was nu net de basis onder moderne vaccinatietheorie. Antilichamen waren het bewijs voor immuniteit en door het lichaam bloot te stellen aan milde variant van de ziekmaker, zo is de vaccinatiegedachte, kan het lichaam die antilichamen aanmaken zonder de ziekte en dus immuniteit opbouwen. Die immuniteit kon zelfs getransfereerd worden naar een ander persoon middels een antiserum. Deze theorie vertoont dus de nodige barsten inmiddels.

Het éne vaccin is het ook andere niet

Een belangrijk punt dat in de meeste discussies onvoldoende naar voren komt, is dat wat voor het éne vaccin geldt, niet per se voor het andere vaccin hoeft te gelden.  Dat er – volgens mainstream wetenschap – een heel succesvol vaccin bestaat tegen mazelen, wil niet zeggen dat het vaccin tegen bof of rode hond net zo goed is. Om verschillende redenen. Zo kunnen virussen en bacteriën zich bijvoorbeeld aanpassen. Van HIV en Influenza wordt gezegd dat ze muteren om zo ons immuunsysteem te omzeilen en van bacteriën is bekend dat ze bijvoorbeeld resistent kunnen worden tegen antibiotica. Een individueel virus verandert trouwens nooit, maar er ontstaan gemuteerde kopieën.

Het is inmiddels duidelijk dat ons immuunsysteem niet tegen elke ziekmaker hetzelfde afweermechanisme inschakelt, zoals heel lang werd gedacht en daardoor is het lastig immuniteit te meten aan een eenduidige biomarker zoals bijvoorbeeld het aantal antilichamen. Alleen daadwerkelijke toepassing van het vaccin op grote groepen mensen en de aansluitende blootstelling aan de ziekmaker geeft uitsluitsel. Het is trail-and-error, niet bepaald voorspelbare engineering. Voor elk vaccin moet weer van voor af aan worden begonnen, terwijl er tot nu toe vanuit werd gegaan dat het veroorzaken van meer antilichamen in principe betekende dat het vaccin werkte. De talrijke voorbeelden van onwerkzame vaccins zijn dan ook tekenend.

Dit alles betekent dat er nooit zoiets kan bestaan als een ‘algemene’ vaccinatiediscussie.

Het is ook niet zo dat gevaccineerde mensen de betreffende ziekte niet meer kunnen krijgen. Mazelen uitbraken in 100% gevaccineerde gemeenschappen zijn bijvoorbeeld vrij normaal. Meer aanwijzingen hiervoor zijn terug te vindenin de CBS cijfers over infectieziekten: na invoering van vaccinatieprogramma zijn nog gewoon pieken te zien in het aantal meldingen van de bijbehorende ziekte.

Bijwerkingen vaccinaties

Een belangrijke reden om af te zien van vaccinaties is dat vaccinaties bijwerkingen hebben, meestal mild maar veel te vaak ook ernstig. Zo komen kinderen die vaker gevaccineerd worden, ook vaker in het ziekenhuis terecht, als gevolg van de vaccinatie.

.

En is de kindersterfte het hoogst onder de meest gevaccineerde kinderen:

Omdat door toegenomen hygiëne (zeep, schoon water, riolering) en verbeterde zorg de meeste infectieziekten nog maar heel zelden ernstige uitwerkingen hebben, is het risico op nadelige bijwerkingen van de vaccinatie inmiddels wellicht al groter dan het risico van blijvende bijwerkingen van de ziekte. Het is erg moeilijk daar een goede inschatting van te maken omdat fabrikanten er alles aan doen de bijwerkingen te verdoezelen en de werking te overdrijven.

De vaccinatie critici bedienen zich over het algemeen van betere argumenten dan de vaccinatie advocaten in hun weerlegging daarvan. De weerleggingen zijn meestal slechts van statistische aard terwijl de wantrouwens vaak zijn gebaseerd op beschrijvende mechanismen zoals bekende chemische reacties en gewoon gezond verstand. Van de statistiek in de EBM weten we inmiddels dat slechts 20-30% herhaalbaar is, waarbij herhaalbaarheid op zichzelf nog niet eens betekent dat het onderzoek de juiste conclusies trekt.

Conflicterende evidence

Omdat de meeste bewijzen voor de werking van vaccinaties zijn gebaseerd op statistiek, is het een groot probleem dat er voldoende relevante statistieken zijn te vinden die het succes van vaccinaties weerspreken. Als vaccinatie werkt dan zou bijvoorbeeld een duidelijke trendbreuk zichtbaar moeten zijn in de sterftecijfers na invoering van een rijksvaccinatieprogramma. Er zouden als direct gevolg van het feit dat minder mensen die ziekte krijgen na invoering veel minder mensen moeten sterven aan de betreffende ziekte dan ervoor. Die trendbreuken zijn echter volledig onzichtbaar. Of we nu de cijfers van de VS erbij nemen of die van andere landen, op geen enkele manier is zichtbaar in de trend wanneer een vaccinatieprogramma werd gestart. En dat is bijzonder veelzeggend.

Nu kan het zeker zo zijn dat er in de loop van tientallen jaren de diagnosestelling is veranderd en de cijfers over de jaren heen onvergelijkbaar zijn maar omdat de verwachte trendbreuken bij geen enkele ziekte en in geen enkel land zichtbaar zijn, is deze verklaring onwaarschijnlijk. In de praktijk worden diagnosestellingen trouwens vaker aangepast in het ‘voordeel’ van medicatie dan andersom. Zo is polio in India op papier uitgeroeid met een vaccinatieprogramma. In de praktijk zijn er echter nog steeds evenveel verlammingen, alleen worden die nu geen polio maar AFP genoemd.

Behalve het ontbreken van de trendbreuken is er zelfs onderzoek dat laat zien dat kindersterfte juist evenredig is met vaccinatie-intensiteit in plaats van andersom.Ofwel hoe meer er gevaccineerd wordt, hoe meer kinderen er sterven.  Dat is een beetje het kind met het badwater weggooien. Nu zullen vaccinatievoorstanders roepen dat het onderzoek van slechte kwaliteit is en dat hun onderzoek van goede kwaliteit maar dat zijn non-argumenten.

Wat vrijwel alle mortaliteitsgrafieken wel laten zien, is dat infectieziektes al lang voor de ontwikkeling van vaccinaties aan het afnemen waren en ook zonder vaccinatieprogramma’s inmiddels vrijwel verdwenen zouden zijn. Puur op basis van natuurlijk verloop is er in de Westerse landen inmiddels voor veel ziektes geen reden meer tot vaccinatieprogramma’s. Het maakt de claim dat vaccinatieprogramma de ziekten hebben doen verdwijnen ook flinterdun.

Ziekte is zero sum game

Het krachtigste argument tegen vaccinatie is echter van meer fundamentele aard. Filosofisch zelfs. Je kunt je afvragen waarom miljoenen jaren evolutie ziekte heeft laten voortbestaan.

Is het niet erg naïef te denken dat we bijvoorbeeld heel Afrika zouden kunnen genezen met slechts wat chemicaliën? Waarom is evolutie dan niet zelf met die oplossing gekomen?

Wat als ziekte gewoon een zero sum game is? Zelfs een functie heeft, niet alleen in de individu of in de groep, maar zelfs in een ecosysteem als geheel of in het nageslacht? Er is nooit zoiets als een gratis lunch. Wat we aan de éne kant wegnemen, komt er meestal aan de andere kant weer bij. Ziekten zijn misschien wel nodig om een menselijk lichaam op te bouwen en gezond te houden in de toekomst. Als we ziektes in de jeugd zouden wegnemen, ontstaan er op latere leeftijd misschien wel grotere problemen die we anders niet zouden hebben. Er zijn aanwijzingen voor deze manier van denken. Er is onderzoek dat stelt dat inenting tegen de ene soort griep ons vatbaarder maakt voor de andere soort. En dat het wegnemen van infectieziektes nu de kans op kanker later vergroot. Zie ook.

Misschien geven we onze kinderen ook wel minder immuniteit door, het is namelijk zo dat in leven opgedane eigenschappen, zoals immuniteit ook overerfbaar kunnen zijn. Wat als door vaccinatie verkregen weerstand niet wordt doorgegeven, maar natuurlijke weerstand wel? Wat als vaccinatie onze epigenoom nadelig verandert en daarmee kinderen die nog geboren moeten worden een valse start geven? Is het dan nog steeds kindermishandeling om kinderen niet te vaccineren?

5 gedachtes over “Mazelen: hoax? volgens mij onschuldige kinderziekte.

 1. What i do not understood is actually how you’re not actually much more smartly-preferred than you might be right now. You are very intelligent. You know therefore significantly when it comes to this matter, made me personally believe it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t interested until it is something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

  Like

 2. When you are trimming your dog’s nails, keep a close eye on the tips of the nails. Once you see a pale oval on the tip, stop clipping. This is a sign that you are close to the vein. If you go too far, apply a little bit of styptic powder to it to help stop the bleeding.

  Like

 3. Thank you for any other informative web site. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I’ve a mission that I’m just now running on, and I’ve been at the glance out for such information.

  Like

 4. Detection is the key to treatment, so regular trips to the doctor are in order. When that is the case, it’s hard to treat the problem with out getting rid of the clot. The Thrombosed external hemorrhoid is the next stage of the illness of external hemorrhoids.

  Like

Dank voor je reactie!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s